Etusivu

Karjala-tietokanta

Mikkelissä toimiva Karjala-tietokantasäätiö tuottaa ja tarjoaa atk-pohjaista väestötieteellistä lähdeaineistoa tieteelliseen tutkimukseen sekä sukututkimukseen. Sen luoman ja ylläpitämän Katiha-ohjelman tietokantaan tallennetaan tietoja luovutetun Karjalan seurakuntien kirkonkirjoista, joita säilytetään Mikkelin maakunta-arkistossa.

Katiha-ohjelmasta on kolme eri verkkoversiota: entinen KATIHA ja siitä muokattu KATIHA2 sekä uusin versio https://katiha.mamk.fi, jota kehitetään ja ylläpidetään jatkossa. Molemmat entiset KATIHAT sisältävät tietoja vuoden 1914 loppuun saakka eikä niitä enää päivitetä. Tietojen julkisuusraja on 100-vuotta, josta poikkeuksena ovat kuolleiden ja haudattujen luettelot, joista tietoja on haettavissa vuoteen 1950 asti, jolloin ns. siirtoseurakunnat lakkautettiin. Karjalaisia siirtoseurakuntia on ollut yhteensä noin 70. Vanhin kirkonkirjamateriaali on peräisin 1600-luvun lopulta ja nuorin aineisto vuodelta 1949.

Karjala-tietokanta palvelee monentyyppistä tutkimusta ja helpottaa joskus hyvinkin vaikeaselkoisten kirkonkirjojen käyttömahdollisuuksia. Tietokannan tietoja voidaan käyttää historiantutkimuksessa, lääketieteellisessä genetiikassa, yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa sekä suku- ja nimistötutkimuksessa. Oivallisesti tietokanta sopii esimerkiksi perherakenteen, muuttoliikkeen tai lapsikuolleisuuden selvittämiseen. Tietokanta tarjoaa hyvät mahdollisuudet myös poikkitieteellisen tutkimuksen toteuttamiseen.

Säätiön säännöt

Rekisteriseloste

Possu

Karjala-tietokantasäätiö Facebookissa