Sanasto

Sanastoluokka: Ajat - Ammatit - Muut - Suhteet - Taudit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

illinitor maalari
imbursator veronkantomies
immigrant maahanmuuttaja
impressor librorum kirjanpainaja
inaurator kultaaja
incitor kaivertaja, räätäli
indusiarius paidantekijä
infanterist jalkamies, jalkaväen sotilas
infector värjäri
infirmarius sairaalan johtaja
informator kotiopettaja
ingeneur insinööri
ingenjör insinööri
inhyses loinen, toisen luona asuva, tilaton
inhysing loinen, toisen luona asuva, tilaton
inhys. loinen
inh. loinen
inh.qvinnan loisnainen
inneboende itsellinen, loinen
innehavare liikkeenomistaja
innevånare asukas
inquilinus tugurii torppari
inquisitor tullivirkailija
inspektor pehtori, tilanhoitaja
inspektör tarkastaja
institor kaupustelija
instruktör harjoitusopettaja
instrumentmakare mittausvälineiden/soittimen tekijä
insurgent kapinoitsija
insåte asukas
interimsofficer väliaikaisupseeri
intinctor värjäri
invalidsoldat vammautunut sotilas
in(ne)vånare asukas
isvostschik ajuri, vossikka