Sanasto

Sanastoluokka: Ajat - Ammatit - Muut - Suhteet - Taudit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

kadett sotakoulun oppilas
kakelungsmakare kaakeliuunin tekijä
kalefaktor lämmittäjä
kalfaktor sotilaspalvelija
kammakare kammantekijä
kammardräng hovipoika
kammarherre kamariherra
kammarjungfru kamarineito
kammarråd kamarineuvos
kammarsven kamaripalvelija
kamrer kamreeri
kamrerare kamreeri
kansler kansliakollegion esimies
kanslist kanslisti
kantonist Venäjän armeijan (kasvatti)sotilas
kapellan kappalainen
kapellanus kappalainen
kaplan kappalainen
kapten kapteeni
karabinier (ase)ratsumies
karduansmakare hienonahkuri
kassör kassanhoitaja
kassörska kassanhoitaja (nainen)
kavallerist ratsumies
kellarmästare kellari-, hovimestari
keramiker savenvalaja
kirurg haavalääkäri, kirurgi
klensmed hienotaeseppä, lukkoseppä
klingsmed puukkoseppä
klockare lukkari
klockgjutare kellonvalaja
klockringare kellonsoittaja
klockställare kirkonkellon korjaaja
klåckare lukkari
klädsfabrikant vaatetehtailija
knape aseenkantaja
knappmakare napintekijä
knecht jalkaväen sotamies
knekt jalkaväen sotamies
knifsmed puukkoseppä, veitsiseppä
knipsmed rautatankojen takoja
knivsmed puukkoseppä, veitsiseppä
koafför kampaaja, parturi, turkkuri
kock kokki
koefför kampaaja, parturi, turkkuri
kofferdikapten kauppa-aluksen kapteeni
kofferdiskeppare kauppa-aluksen kippari, laivuri
kolare miilunpolttaja
kollega oppikoulun opettaja
kolportör maallikkosaarnaaja, kirjanpäällystäjä
kommendant komentaja, päällikkö
kommendör komentaja, ylipäällikkö
kommerseråd kauppaneuvos
komminister apulaiskirkkoherra
kommis kauppakirjuri, liikeapulainen
kommissar julkisen tehtävän saanut, tilanhoitaja
kommissarie komissaari, poliisitarkastaja
kommissions lantmätare valtuutettu aluemaanmittari
kommitterad komitean jäsen
kommunalläkare kunnanlääkäri
kompanichef komppanian päällikkö
kompanjon yhtiökumppani
konditor kondiittori
konduktor esimies
konduktör ratavahti, junatarkastaja
konrektor katedraalikoulun opettaja
konstapel konstaapeli, tykistön aliupseeri
konster käsityön taitaja
konstituerad officer virkaan määrätty upseeri
konstruktör suunnittelija
konsul konsuli
konsulent ohjaaja, neuvonantaja
konsult konsultti
kontorist konttoristi
kontorschef konttoripäällikkö
kontraktsprost rovasti
kontrollör tarkastaja
kopparslagare kupariseppä
kopplare parittaja
kornett ratsuväen vänrikki
korporal korpraali
korpräst kuoripappi
korp(o)ral korpraali
korrektionsfånge kuritusvanki
korrespondent kirjeenvaihtaja
kosacken kasakka
kreditor velkoja
krigsfånge sotavanki
krigskommissarie sotakomisaari
krigsman soturi
krigsråd sotaneuvos
kriminalinspektör rikostarkastaja
kringstrykande kulkuri
krogare krouvinpitäjä, kapakoitsija
krogfader krouvin isäntämestari
kronoarrendator kruununmaan vuokraaja
kronofjärdingsman kruunun (apulais-) poliisimies
kronofogde kruununvouti
kronokommissarie kruununkomissaari
kronolänsman kruunun nimismies
kronotorpare kruununtorppari
krukmakare ruukuntekijä, savenvalaja
kryddkrämare maustekauppias
krögare krouvinpitäjä
kurator neuvonantaja, holhooja
kurfurste vaaliruhtinas
kusk ajomies, kuski
kustroddare rannikkovartija
kustsergeant rannikkovartioston sersantti
kvarnmästare myllymestari
kvarterman majoittaja
kvartermestare majoitusmestari
kvartermästare majoitusmestari, aliperämies
kvartersman neljännysmies, työnjohtaja
kverulant käräjöitsijä
kypare tarjoilija
kyrckobyggmästare kirkon rakennusmestari
kyrkfattig kirkonvaivainen
kyrkofattig kirkonköyhä, kirkon elätti
kyrkoherde kirkkoherra
kyrkopräst kirkon pappi
kyrkosexman (kirkoll.) kuudennusmies
kyrkostöt suntio, unilukkari
kyrkosyssloman kirkon taloudenhoitaja
kyrkovakt suntio, unilukkari
kyrkovärd kirkonisäntä, kirkonhoitaja
kyrkväktare suntio
kålare miilunpolttaja
källarmästare ravintoloitsija
källarsven viinuri, tarjoilija
kämner kämneri, raatimiesoikeuden jäsen
kämnär kämneri, raatimiesoikeuden jäsen
köpman kauppias
köpsven kauppa-apulainen
köpsvän kaupustelija
körsnär turkkuri
köttmångare lihakauppias, teurastaja