Sanasto

Sanastoluokka: Ajat - Ammatit - Muut - Suhteet - Taudit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

macellarius muonakauppias, teurastaja
mactator teurastaja
madam rouva
mademoiselle neiti
magiker taikuri
magirus kokki
magister maisteri, opettaja, mestari
magister armorum asemestari
magister civium pormestari
magister culinae keittiömestari
magister cursus publici postimestari
magister domus hovimestari
magister equestris ratsumestari
magister equitum cohortis ratsumestari
magister laterum muurari, tiilenlyöjä
magister murarius muurari
magister navis mercatoria kauppalaivan kapteeni
magister rei cursoriae postimestari
magister stabuli tallimestari, navettavouti
magus taikuri
major majuri
major militum majuri
malleator vasaraseppä
malmletare malminetsijä
mamburnus johtaja, hoitaja, sijainen, maaherra
manceps maanvuokraaja
mandrita paimen, munkki
mansuarius pientilallinen
marinarius kippari, merimies
marinläkare laivastonlääkäri
marketentare muonakauppias
markis markiisi
marodös sotarosvo
marpahis tallimestari
marsuparius nahkatavarantekijä
maskinchef laivan konepäällikkö
maskinist koneenkäyttäjä
masmästare masuunimestari
massarius tilanhoitaja, isäntärenki
materialista kauppias
materialskrifvare varikonkirjuri
materiarius kirvesmies
matiarius makkarantekijä
matmor emäntä
matrona emäntä
matros matruusi
mattmakaremästare hatuntekijämestari
medborgersman takauskumppani
medbrottslig rikoskumppani
medgäldenär velkakumppani
medicine licensiat lääketieteen lisensiaatti
medicus lääkäri
medicus equarius hevosenkengittäjä
medlungsdräng renkipoika
medåbo kanssa-asuja
mekaniker mekaanikko
mellicida mehiläishoitaja
mendicus kerjäläinen
mendix kerjäläinen
menig sotamies
mensator puuseppä, huonekaluseppä
mensor maanmittari
mentor kotiopettaja
mercator kauppias
mercenarius päiväläinen
meschanier pikkuporvali
metator mittaaja
miles ritari, sotilas
miles dimissus entinen sotilas
miles gregarius sotamies, rivimies
miles veteranus entinen sotilas
miles vigilarius vartijasotilas
militiae officiarius imferior aliupseeri
militärläkare armeijan lääkäri
mineur miinoittaja
mingrävare vallituskaivaja, miinoittaja
minister palvelija, pappi
minister ecclesiae pastori, kirkkoherra
minister institiae oikeuden palvelija
minister portorii laivatullimies
minister rei publica kaupunginpalvelija
minister verbi divini jumalallisen sanan palvelija
ministerii adjunctus papiston apulainen
ministra palvelijatar
minutförsäljare vähittäismyyjä
minutor suoneniskijä
minör miinoittaja
missdådare pahantekijä
mjölnare mylläri
modellsnickare mallipuuseppä
modist modisti
molinarius mylläri
molitor mylläri
monahka ortodoksinen munkki
monark hallitsija
monetarius rahapajan mestari
monitör opettaja-oppilas
monsieur asianajaja, herra
montanus vuorimies
monticola vuorimies
monttööri asentaja
municeps porvari
munsjör junkkari, herra
munsterskrivare katselmuskirjuri
murare muurari
murarius muurari
murarmästare muurarimestari
murator muurari
murlärling muurarinoppilas
murmästare muurarimestari
musices director musiikin johtaja
musketör musketööri
myndling holhokki
myntare rahanlyöjä
myntförfalskare rahanväärentäjä
mynthus rahapaja
målare maalari
målaregesällen maalarinkisälli
målsman edusmies, holhooja
månaddräng kuukausipalkkalainen
månakarl kuukausipalkkalainen
månglare kaupustelija
mäklare kaupanvälittäjä, meklari
mässingslagare messinkiseppä
mässuppassare messipoika
mästare mestari
mästerlots luotsimestari
mästerman mestaaja, teloittaja
mästersven mestarimies, pääkisälli
mätisman arviomies
mönsterskrivare katselmuskirjuri