Sanasto

Sanastoluokka: Ajat - Ammatit - Muut - Suhteet - Taudit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

packare ahtaaja, pakkaaja
packhusinspektor pakkahuoneen esimies
packinspektor pakkahuoneen päällysmies
paedagogus opettaja
panifex leipuri
paniopifex leipuri
panipola leipäkauppias
pannarius kankaankutoja
pannicida pukuräätäli
pannifex vaate-, verkatehtailija
panniopifex kutojakisälli
pannipola vaatekauppias
pannmakare kattilantekijä
pantfogde panttivouti, ulosottomies
pantopola tukkukauppias
papyrarius paperintekijä
papyrifex paperintekijä
paraecigogus kirkkoherra
paraplymakare sateenvarjontekijä
parmmätare heinien ja halkojen mittaaja
parochus majatalon isäntä, pappi
partigängare sissi
pasare puhemies
pastellator pannuseppä
pastor pastori
pastor adjunctus papiston apulainen
pastor adjunkt apulaiskirkkoherra
pastor castrensis kenttäpappi, linnapastori
pastor et prepositus paimen, kirkkoherra ja rovasti
pastor hujus loci tämän seurakunnan kirkkoherra
pastor loci paikkakunnan kirkkoherra
pastor primarius ensimmäinen pastori
pastor primarus ensimmäinen pastori
patron patruuna, maaomistaja
patrull kulkuvahti
patus laiton käsityöläinen
pectinarius kammantekijä
pectinator villankarstaaja
pedellus vahtimestari, vääpeli
pedissequus lakeija, palvelija
pelliparius turkkuri
pellis turkkuri
pelviarius kattilantekijä
pelvifex kattilantekijä
penesticus lumppukauppias
pensator vakaaja
pensionär eläkeläinen
perator nahkatavarakauppias
peregrinus muukalainen
pergamentsmakare pergamentintekijä
personalchef henkilöstöpäällikkö
perukmakare peruukintekijä
pharmacopoeus apteekkari, voidekauppias
pharmacopola apteekkari, voidekauppias
phiolista viulisti
phlebotomarius suoneniskijä
phlebotomator suoneniskijä
physicus lääkäri, kylpijä
picarius pienkeittäjä
picator pienkeittäjä
pictaciarius paikkaaja
pictor maalari
piga piika
pileorum opifex hatuntekijä
pincerna kellarimestari
pinsor rouheentekijä
pipare torvensoittaja
piscator kalastaja
pistolsmed aseseppä
pistor leipuri
pistor cupediarius sokerileipuri
pistor sachari sokerileipuri
pistorius leipuri
pistrinarius mylläri
pitscherstickare nimikirjainten kaivertaja
placemajor linnakirjuri
plastes kuvanveistäjä
plaustrarius vaununtekijä
plebanus pappi
plebs alhaissäätyinen
plenipotentiär täysivaltainen
plikthuggare keksimies, etusoutaja
plogingstuktör kynnönneuvoja
plumbarius lyijyn-, tinanvalaja
plåtslagare levyseppä
poeta runoilija
polentarius panimorenki, mallasmylläri
polis poliisi
polisinspektör poliisitarkastaja
polisintendent apulaispoliisipäällikkö
polismästare poliisimestari
politierådman kunnanvaltuuston jäsen
politikarl rankkuri, järjestysmies
pollinctor hautausurakoitsija
pomarii cultor puutarhurimestari
pomarius hedelmäkauppias
ponticus siltavahti
pontifex piispa
pop ortodoksipappi
popinarius ravintoloitsija
populi tilaton
portator kantaja
portitor tullivirkailija
portorii scriba tullikirjuri
portskrifvare tullikirjuri
poseros omistaja
posessor (säätyläis-) tilanomistaja
posessor praedii equestris rusthollari, ratsutilallinen
possesionat tilanomistaja
possessionat tilanomistaja
post inspectör postitarkastaja
postbonde postitalonpoika
posteljon postinkantaja
postexpeditör postivirkailija
postförare postinkuljettaja
postförvaltare postinhoitaja
postillion postiljooni
postmästare postimestari
posttjänsteman postivirkailija
praeceptor opettaja
praeco kuuluttaja, saarnaaja
praedi inspector tilan pehtoori
praedii inspector tilanhoitaja
praefectus esimies
praefectus aulae hovimestari
praefectus cibarius muonamestari
praefectus culinae keittiömestari
praefectus equitum ratsuväen eversti
praefectus legionis pedestris jalkaväen eversti
praefectus lictorum poliisimestari
praefectus peditum jalkaväen eversti
praefectus postarum postimestari
praefectus redituum kruununvouti
praefectus territorii kruununvouti
praefectus vectigalium veronkantaja, tullitarkastaja
praefectus venatorum metsästysmestari
praefectus vigilium majuri
praefectus villa regiae kuninkaan kartanon vouti
praefectus xenodochii sairaalanjohtaja
praepositus rovasti, tuomiorovasti
praepositus contractus lääninrovasti
praepositus honorarius kunniarovasti
praeses esimies
praeses consistorii konsistorin esimies
praesul piispa
praetor isännöitsijä, pormestari, vouti
praxator oluenpanija
predikant saarnaaja
prefekt yliopiston tiedekunnan esimies
premierlöjtnant laivaston komentajaluutnantti
preparatris laboratorioteknikko
presbyter pappi, seurakunnan vanhin
preses kämnerioikeuden puheenjohtaja
principal isäntä
probant koetti, koeajalla oleva
procarius sikopaimen
proconsul pormestari
procurator vouti, kirjanpitäjä, valtuutettu
procurator territorialis kruununvouti
procuratrix taloudenhoitajatar
producent tuottaja
profoss mestaaja, piiskuri, sotapoliisi
profugus pakolainen
prokurator oikeuskansleri
prokurist johtava virkamies
promocondus kellarimestari
promus keittiömestari
propinator kestitsijä
propola muonakauppias
proreta laivan ohjaaja
proreus laivan ohjaaja
prost rovasti
prostinna rovastin vaimo, ruustinna
protokollssecreterare pöytäkirjasihteeri
provincial medicus doktor lääninlääkäri
provinsialläkare lääninlääkäri
provisionshandlande kaupparatsu, muonan hankkija
provisor proviisori, viransijainen
proxeneta välittäjä
präst pappi
prästman pappi
publicanus tullimies
puddlare putlaaja
pukslagare patarummunlyöjä, sotilassoittaja
pulsator campana kellonsoittaja
pulsator companae kellonsoittaja
pulsator orgam urkujenpolkija
pulsator organi spiritualis urkujenpolkija
pumpmakare pumpuntekijä
pungamakare laukuntekijä, kukkarontekijä
pungmakare laukuntekijä, kukkarontekijä
putsmakerska somistelija
puttelkrämare kulkukauppias
puttlare kulkukauppias
pyrotechnicus ilotulitustehtailija
påskärare puoskari
pälsmakare turkintekijä