Sanasto

Sanastoluokka: Ajat - Ammatit - Muut - Suhteet - Taudit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

rabblare puttaaja
rackare nahannylkijä, pyövelin apulainen
ransakningsfånge rangaistusvanki
raptor ryöstäjä
raskolniko ortodoksinen lahkolainen
rasor parturi
ratiocinator kirjanpitäjä
rationarius kirjanpitäjä
receptarie farmaseutti, apteekkari
recerendus dominus kunnianarvoisa herra, pappi
rector rehtori
rector amanuens apulaisrehtori
redare laivanvarustaja
reddituarius vuokraaja
redemptor kauppias
redogörare tiilintekijä
redsven isännöitsijä, hoitaja
refector ararius kattilanpaikkaaja
regent hallitsija
regiminis auditor konstaapeli
registrator verokirjuri
rei nitrariae director salpietarikeittämön johtaja
rei tabellariae magistro postimestari
remex lautturi, soutaja
renherde poropaimen
renlapp porolappalainen
renvårdare poronhoitaja
renägare poronomistaja
reparatör korjaaja
repositor rahastonhoitaja
represendant edustaja
repslagare köydenpunoja
reservist reserviläinen
reservkarl ruotusotilaan varamies
resignatus eläkeläinen
restauratör ravintolanpitäjä
restiarius laivantakilan tekijä
restio laivantakilan tekijä
reticulator sukankutoja
revisor tilintarkastaja
rhedarius vaununtekijä, kuski
ribaldus kulkuri, irtolainen
riddare ritari
ridknekt ratsupalvelija
rieldare riihenlämmittäjä
riksråd valtioneuvos
risare piiskuri
ritare värvätty sotilas
rki renki
roddaregast kaleerin soutumatruusi
roddarekarl tulliveneen soutaja
rotarius vaununtekijä
rote kamrat ruotukaveri
rotebonde ruotutalollinen
rotefattig ruotuvaivainen
rotehjon ruotuvaivainen
rotehållare ruotutalollinen
rotekarl ruotumies
roteman ruodun järjestysmies
rotemästare ruotumestari
rotesoldat ruotusotamies
rotesälle ruotukaveri
rotetorpare ruotutorppari
rotfattig ruotuvaivainen
rurensis maalainen, talonpoika
rustare ryyppääjä, räyhääjä
rusthållare ratsutilallinen
rusticans maalla asuva
rusticus maalainen, talonpoika
rustmästare varusmestari
ryktare hevoshoitaja
rymmare karkuri
ryss soldat manttaalimies
ryttare ratsumies
ryttmästare ratsumestari
rådman raatimies
räntebonde maaveroa maksava talonpoika
räntegifvare veronmaksaja
räntmästare varainhoitaja
rättare renkivouti, kruununpalvelija
rättsnämndeman lautamies