Tutkimus

Tutkijapalvelu

KATIHA verkkoversioiden täydennykseksi tutkijat voivat käyttää Windows-pohjaista Katiha-ohjelmaa Mikkelin maakunta-arkistossa. Arkiston tutkijasalin ns. Katiha-koneilla on haettavissa tietokannan tietoja vuoteen 1950 saakka.

Katiha-ohjelman (sekä verkkoversioiden) avulla voidaan etsiä sukututkimuksen lisäksi tietoja myös muuhun väestöhistorialliseen tutkimukseen, sillä ohjelmalla voidaan hakea henkilöitä määrittelemällä hakuehdoiksi esim. asuinpaikan nimi tai ammatti. Haun tuloksia voidaan sidoskohtaisesti tarkastella edelleen: hakea henkilöstä tiettyyn sidokseen merkityt kaikki tiedot.

Karjala-tietokannasta voi tilata myös hakemistoja, selvityksiä ja listauksia tallennetuista tiedoista. Lisäksi tehdään pieniä ohjelmointitöitä tutkimuksen kysymyksenasettelun pohjalta. Karjala-tietokantasäätiön henkilökunta auttaa mielellään itäsuomalaisten sukujen tutkimukseen liittyvissä ongelmissa ja lähdeaineiston kartoittamisessa.

Tietokannan tallennusaineistosta 100-vuotta vanhempia historiakirjatietoja löytyy myös Suomen Sukututkimusseuran www-sivuilta.

Tutkimusaiheita

Esimerkkejä tutkimusaiheista, joissa Karjala-tietokantaa voidaan käyttää yhtenä lähteenä:

1. Nimistötutkimus

2. Muuttoliike

3. Sosiaalihistoria

4. Väestöhistoriallinen tutkimus

5. Henkilöhistoria

 
Seurakuntien kirkonkirjojen väestötietomateriaalin lisäksi hyviä tutkimuslähteitä voivat olla esimerkiksi tuomiokirjat, veroluettelot, kartat jne. tutkimusaiheesta riippuen. Mikkelin maakunta-arkistossa on tarjolla monenlaisia hyviä tutkimuslähteitä kuten mm. luovutetun alueen kuntien arkistot.

 

Palveluhinnasto

Kaikille tutkijoille tietojen itsenäinen käyttö on maksutonta (sisältäen lyhyen käytön opastuksen). Tietopalveluista voidaan kuitenkin periä maksuja seuraavasti:

Palvelu Hinta Huom.
Katiha-opastus 30 euroa/h neuvonta
Tiedonhaku 40 euroa/h yksittäiset tiedot
Sukututkimus 50 euroa/h esi/jälkipolvitiedot
Lisäpalvelu sopimushinta erillinen tilaustyö

 

Sukututkimusopas (loppuunmyyty)

Karjala-tietokanta on julkaissut sukututkimusoppaan sekä CD:nä että kirjana. Opaskirja Sukututkimuksen asiakirjaopas pohjautuu Karjala-tietokannan julkaisemaan visuaaliseen CD-oppaaseen Multimedia sukututkimuksesta. Opas esittelee sukututkimuksen ja samalla myös väestöhistorian lähdeaineistoa asiakirjaesimerkkien ja niistä laadittujen tekstiselvennysten avulla. Julkaisussa valaistaan seurakuntien kirkonkirjojen historiaa, niiden kehityskaarta ja tietotarjontaa. Asiakirjaoppaan artikkeleissa kerrotaan mm. ammateista, nimistöstä, sääty-yhteiskunnasta, koululaitoksesta, rokotuskäytännöstä, kyläyhteisöstä ja suurperheistä. Lukijalle esitellään sekä luterilaisia että ortodoksisia kirkonkirjoja. Kirkon tuottamien asiakirjojen ohella sukututkija voi ammentaa tietoutta maallisen hallinnon monipuolisesta arkistoaineistosta, kuten lääninhallinnon, oikeuslaitoksen ja verotuksen asiakirjoista. Näistä voidaan tutkia esimerkiksi maanomistusoloja, perinnönjakoja, Venäjällä oleskelua, kuolleeksi julistamista ja sotalaitosta. Jokaisesta keskeisestä asiakirjasta on poimittu ainakin yksi esimerkki tekstiselvennyksineen. Lukija opastetaan yksityiskohtaisesti asiakirjoihin, niiden sisältöön sekä kehityskaariin. Samalla valaistaan Suomen hallintohistoriaa vuosisatojen aikana.

Teoksessa kerrotaan sukututkimuksen aloittamisesta sekä eri arkistoista, joissa sukututkija voi tutkimustaan tehdä. Koska nykyaikainen tekninen kehitys tunkeutuu myös sukututkijan maailmaan, julkaisussa luodaan katsaus Internetin mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin. Oppaaseen sisältyy mm. Suomen Sukututkimusseuran HisKi-projektin ja Karjala-tietokantasäätiön ylläpitämän Karjala-tietokannan esittelyt.

Asiakirjaopas on laadittu itäsuomalaisesta näkökulmasta, sillä aineisto painottuu Itä-Suomeen ja sen historiallisiin erityispiirteisiin sekä niiden vaikutuksiin asiakirja-aineiston luonteeseen ja säilymiseen. Asiakirjaesimerkeistä suurin osa on Mikkelin maakunta-arkistossa säilytettävistä arkistoista.

Sukututkimuksen asiakirjaoppaan tiedollisen sisällön on suunnitellut ja laatinut Päivi Happonen (ent. Repo-Lehikoinen). Taittotyön on tehnyt Satu Soivanen. Kuvien sekä asiakirjojen käsittelystä ja digitoinnista on vastannut Niko Kainulainen.

Huom. Sukututkimuksen asiakirjaopas on loppuunmyyty.

Hakemistot

Karjala-tietokantaan tallennetuista tiedoista on toimitettu sukunimen mukaan aakkostettuja hakemistoja, joita on aiemmin voinut tilata Karjala-tietokantasäätiöltä.

Myös sukunimihakemistot on nyt loppuunmyyty.

Katiha-henkilöhaku

Karjala-tietokanta avattiin Mikkelissä yleisölle 11.3.2004, jolloin Katiha-henkilöhakuohjelma julkistettiin Mikkelin maakunta-arkistossa. Siten tutkijat voivat varata maakunta-arkistosta ajan tietokoneelle, johon Karjala-tietokanta on asennettu. Tietojen itsenäinen käyttö tutkijasalin tietokoneella on maksutonta. Katiha-henkilöhakuohjelman on ohjelmoinut Niko Kainulainen.