Huvudsida

Karjala-databasen   https://katiha.xamk.fi

Programmet Katihas nätversion KATIHA innehåller nu information från perioden fram till slutet av år 1916. Undantagna från denna hundraåriga publikationsgräns är förteckningarna över döda och begravda.

Det äldsta kyrkoboksmaterialet härrör sig från slutet av 1600-talet och det yngsta materialet från år 1949. Det har funnits ca 70 karelska flyttförsamlingar.

Karjala-databasen tjänar många olika sorters forskning och ökar möjligheterna att använda de, ibland mycket svårlästa, kyrkoböckerna. Informationen i databasen kan användas i forskning inom historia, medicinsk genetik och samhällsvetenskap, samt i släkt- och namnbeståndsforskning. Databasen passar ypperligt för forskning inom familjestrukturer, flyttrörelser eller barndödlighet. Databasen erbjuder också goda möjligheter till tvärvetenskaplig forskning.

Karjala-databasfonden som verkar i S:t Michel producerar och erbjuder adb-baserat folkbokföringsmaterial för vetenskaplig forskning och släktforskning. Information ur kyrkoböckerna i det avträdda Karelen matas in i Katiha-programmets databas som har skapats och underhålls av fonden.

Rekisterbeskrivning

Aktuellt

 

Karjala-databasen (innehållande information fram till år 1950) står till forskarnas förfogande i Riksarkivet S:t Michel.

Karjala-databasfonden i Facebook