Huvudsida

Karjala-databasen

Karjala-databasfonden som verkar i St. Michels producerar och erbjuder adb-baserat folkbokföringsmaterial för vetenskaplig forskning och släktforskning. Information ur kyrkoböckerna i det avträdda Karelen matas in i Katiha-programmets databas som har skapats och underhålls av fonden.

Programmet Katihas nätversion KATIHA innehåller information från perioden fram till slutet av år 1914 (www.karjalatk.fi/katiha2). Undantagna från denna hundraåriga publikationsgräns är förteckningarna över döda och begravda. Dessa förteckningar innehåller information gällande tiden ända fram till år 1950, då de s.k. flyttförsamlingarna indrogs. Det har funnits ca 70 karelska flyttförsamlingar. Det äldsta kyrkoboksmaterialet härrör sig från slutet av 1600-talet och det yngsta materialet från år 1949.

Karjala-databasen tjänar många olika sorters forskning och ökar möjligheterna att använda de, ibland mycket svårlästa, kyrkoböckerna. Informationen i databasen kan användas i forskning inom historia, medicinsk genetik och samhällsvetenskap, samt i släkt- och namnbeståndsforskning. Databasen passar ypperligt för forskning inom familjestrukturer, flyttrörelser eller barndödlighet. Databasen erbjuder också goda möjligheter till tvärvetenskaplig forskning.

Rekisterbeskrivning

Aktuellt

KATIHA-nättjänstens databas uppdaterades 10.02.2014.

Karjala-databasen (innehållande information fram till år 1950) står till forskarnas förfogande i St. Michels’ landskapsarkiv.

Karjala-databasfonden i Facebook