Sanasto

Sanastoluokka: Ajat - Ammatit - Muut - Suhteet - Taudit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

sacellanus kappalainen, apulaispappi
sacellarius rahastonhoitaja, kamreeri
sacerdos pappi
sacrii ministerii adjunctus pappisoppilas
sacrii ministerii candidatus pappisoppilas
sacrosanctae theologiae doctor pyhän teologian tohtori
sadelmakare satulaseppä
sadelmakarmästare satulaseppämestari
sagesman kertoja
sagittarius jousen- ja nuolentekijä, -ampuja
sakförare asianajaja
salarius suolan keittäjä
salifex suolakauppias
salinator suolakauppias
sallarius suolan keittäjä
salmakare satulaseppä
salpetersjudare salpietarinkeittäjä
salpista trumpetisti
salsuciarius syltyntekijä
salteriäagre suolaamonomistaja
salvagarde suojeluvartija
samiator hioja, terottaja
sappör vallinkaivaja, pioneerisotilas
sarcitector katontekijä
sarcitor katontekijä
sartor räätäli
sartrix ompelijatar
satelles seuralainen
sator kylväjä, maanviljelijä
scabinus lautamies
scandularius päreenkiskoja
scholaris koululainen
scholemästare koulumestari
schåare laivan purkaja
sclopetarius pistoolilla, pyssyllä ampuja
sclopetorum faber pistooliseppä
scoparius kadunlakaisija, luudantekijä
scriba kirjuri
scriba militaris rykmentinkirjuri
scriba portorii tullikirjuri
scriba regiminis rykmentinkirjuri
scriba telonii tullikirjuri
scriba territorialis kihlakunnankirjuri
scriba urbis kaupunginkirjuri
scriba vectigalis tullitarkastaja
scriniarius puuseppä, sinetinvartija
scrutarius rättikauppias
sculptor kuvanveistäjä
scultetus lukkari
secretarius kirjuri
secretarius forensis kihlakunnankirjuri
secretarius legionis rykmentinkirjuri
secreterare sihteeri
sedelhafvare velkakirjan haltija
segisser viikateseppä
segristanus lukkari
sejlare köydenpunoja
sekreterare sihteeri
sekterisk lahkolainen
sekundofficer nuorempi upseeri
sellarius satulantekijä
seminant maanviljelijä
seminarläraren seminaarin opettaja
senator neuvosmies, raatimies
senatus urbani villicus kaupunginvouti
senior ammatinvanhin, oltermanni
sensal meklari
sepultor mortuorum haudankaivaja
serator lukkoseppä
sergeant kersantti
sericarius silkkinauhantekijä
serrarius sahantekijä
servitor palvelija
servitör tarjoilija
servus palvelija
servus juvenis nuorempi palvelija
servus viduus vanhempi palvelija
sexman (kirkon) kuudennusmies
signalist merkinantaja
signare taikuri
silfversmed hopeaseppä
silvae custos metsänvartija
silvator metsänvartija
similarius leipäkauppias
simulator kopioitsija
sitophylax viljamakasiinin esimies
sjudare keittäjä
sjuksköterska sairaanhoitaja
själasörjare sielunpaimen
sjöbefäl laivan kapteeni
sjöforman pienaluskuljettaja
sjökapten merikapteeni
sjöman merimies
sjöofficer laivaston upseeri
sjötulls vigtmästare meritullin vaakamestari
sjötullvaktman meritullivahti
skaffare hankkija, isännöitsijä, keittiömestari
skallfogde jahtivouti
skansgråvare miinoittaja
skarprättare mestaaja
skarpskytt tarkka-ampuja
skattebonde verotilallinen
skatteskrivare verokirjuri
skattmästare rahastonhoitaja
skeppare laivuri
skeppsbyggare laivanrakentaja
skeppsfournerare laivatarvikkeiden varustaja
skeppsklarerare laivanselvittäjä
skeppspredikant laivasaarnaaja
skeppsredare laivanvarustaja
skiljedomare välitystuomari, riidanratkaisija
skinnare nahkuri, turkkuri
skjutsbonde kyyditsijä
skjutsrättare kyytirättäri (nimismiehen alainen)
skoflickare jalkineen paikkaaja
skoginstruktör metsänhoitoneuvoja
skogmästare metsänhoitaja
skogshövidsman jahtimestari
skogsvaktare metsänvartija
skogvakt metsänvartija
skolappare jalkineen paikkaaja
skolelev koululainen
skolmästare koulumestari
skomakare suutari
skomakare gesäll suutarinkisälli
skonare kuunari
skorstensfejare nuohooja
skrifvare kirjuri
skräddare räätäli
skräddere gesäll räätälinkisälli
skutsbåtsman saaristolaivuri
skänksven juomanlaskija
skärslipare teroittaja
sköterska hoitaja
slagsbulte puukkojunkkari
slaktare teurastaja
slipare hioja, tahkooja
slottsfogde linnanvouti
slottsknechten linnansotamies
slottslove linnanpäällikkö
slussvakt sulkuvartija
smed seppä
smed gesäll sepänkisälli
smigarius suovankeittäjä
smigator suovankeittäjä
smörexpeditör vointoimittaja
snickare puuseppä
snickare gesäll puusepänkisälli
snälla kamarineito
snörmakare nyörinpunoja
societatis senior killan vanhin
sockensjudare pitäjän soodankeittäjä
sockenskrivare pitäjänkirjuri
sockerbagare sokerileipuri
sockerbruksarbetare sokeritehtaan työntekijä
sockne garfvaren pitäjän nahkuri
sockneadjuncten pitäjänapulainen
sockneman pitäjämies
sockneskrifvare pitäjänkirjuri
sodalis seuralainen
soldat sotamies
sotare nuohooja
spanmåldräng muonarenki
spannmålstorpare muonatorppari, muonamies
speciarius yrttikauppias
speculator vartija, torninvartija, urkkija
speculorum fabricator lasimestari, peilintekijä
speditör laivan huolitsija
spinnare kehrääjä
spinnhusknekt kehruuhuoneen vartija
sponsor puhemies, takaaja
sporrmakare kannustentekijä
sporrsmed kannusseppä
sportularius korintekijä
spögubbe suntio, unilukkari
stabskapten alikapteeni, esikuntakapteeni
stabularius tallimestari, tallirenki
stabulator tallimestari, tallirenki
stadens styrman kaupungin palkkaama luotsi
stads arbetskarl kaupungin työmies
stadsbetjänt kaupunginpalvelija
stadsbokhållare kaupunginkirjanpitäjä
stadsfogde kaupunginvouti
stadsfullmäktig kaupunginvaltuutettu
stadsingenjör kaupungininsinööri
stadskassör kaupungin rahastonhoitaja
stadsnotar kaupungin notaari
stadstienare kaupunginpalvelija
stadsvaktmästare kaupunginvahtimestari
stafett kuriiri
stagnarius tinaseppä
stallmästare tallimestari
stannarius kannunvalaja, tinanvalaja
stannifaber tinaseppä
starosta kylänvanhin, vouti
starovertsi ortodoksinen lahkolainen
statare muonamies
statdräng muonarenki
staterarius vaununtekijä
stationarius rihkamakauppias
stationsinspektor asematarkastaja
stationskrivare rautatieaseman virkailija
statskarl muonamies
statsman valtiomies
statsråd valtioneuvos
statstjänsteman valtion virkamies
stattorpare muonatorppari
stavkarl kerjäläinen
stenbärare kivenkantaja
stenhuggare kivenhakkaaja
steward tilanhoitaja, stuertti (laivassa)
stigare kaivoksen päällysmies
stipus kerjäläinen
stockhusfånge vanki
stockmakare pyssyntukin tekijä
stockmästare vanginvartija, lasihytin lämmittäjä
stolmakare tuolintekijä
storfältherre sotapäällikkö
straffånge rangaistusvanki
strandridare rannikonvartija
stratarius satulantekijä
strator katontekijä
student ylioppilas
studiosus opiskelija
studiosus pristinus entinen ylioppilas
stufvare lastaaja, ahtaaja
stupenator saunanomistaja
stupslagare piiskuri
stuvare ahtaaja
styckgjutare tykinvalaja
styckjunkare tykkijunkkari, tykistön vääpeli
styrelsemedlem hallituksen jäsen
styrman perämies
ståndsperson säätyläinen
ståthållare käskynhaltija
subaltern alainen, vänrikki tai luutnantti
subcapitaneus luutnantti
subcenturio luutnantti
subchiliarcha everstiluutnantti
substitus pastor pastorin, kirkkoherran sijainen
substitus sacellani kappalaisen sijainen
subtribunus everstiluutnantti
subulcus sikopaimen
successor seuraaja
sufferator hevosenkengittäjä
superintendent piispa
superkarg laivarahdin ostaja tai myyjä
superkargör laivanasioitsija
supertonsor parturi
suppleant varajäsen
suput alkoholisti
sutor suutari
svarfvare sorvari
svarsman puhemies
svarvare sorvaaja
sven palvelija, aseenkantaja, asemies
sventjänare asepalvelija
svärdfejare miekkaseppä
syndikus asianajaja, kaupunginkirjuri
synålsmakare ompeluneulaseppä
syssloman taloudenhoitaja, toimitsija
sytning eläkeläinen
sytningshjon eläkeläinen, syytinkiläinen
sytningskvinna eläkeläisnainen
sytningsman eläkeläismies
sytningsmannen syytinkiläinen
sågbokhållare sahan kirjanpitäjä
sågdreng saharenki
sågdräng saharenki
sågställare sahanasettaja
säjarmakare kelloseppä
säjermestare tornikellon korjaaja
säljare myyjä
sällskapsdam seuraneito
sämiskmakare säämiskäntekijä
sämskmakare säämiskänvalmistaja
säteriägnare aateliskartanon omistaja
sökande hakija
sömmerska ompelijatar