Forskning

Forskartjänsten

Som komplettering till informationssökning i nätversionen KATIHA kan forskare använda det Windowsbaserade Katiha-programmet i Riksarkivet  S:t Michel. All information som hittills har matats in i Karjala-databasen, från slutet av 1600-talet fram till år 1950 finns tillgänglig via de s.k. Katiha-datorerna i arkivets forskarsal.

Med hjälp av programmet Katiha (samt dess nätversion) kan man, eftersom man också kan söka efter personer på basis av deras boningsort eller yrke, söka information för användning såväl i släktforskning som i annan befolkningshistorisk forskning. Man kan också granska sökresultaten volymvis, dvs. söka efter all information om en person som finns i en viss volym.

Man kan också beställa innehållsförteckningar, redogörelser och förteckningar över den inmatade informationen ur Karjala-databasen. Dessutom genomförs vissa, mindre programmeringsarbeten på basis av forskningens frågeställningar. Personalen hos Karjala-databasstiftelsen hjälper gärna till med att lösa problem gällande forskning i östfinländska släkter och med kartläggning av källmaterial.

Historiskt material i databasen, som är äldre än 100 år, finns också på Finlands Släktforskningssällskaps www-sidor.

Forskningsämnen

Exempel på forskningsämnen där Karjala-databasen kan användas som källa:

1. Namnbeståndsforskning

2. Flyttningsrörelse

3. Socialhistoria

4. Befolkningshistorisk forskning

5. Personhistoria

Beroende på forskningsämnet kan, förutom församlingarnas kyrkoböckers information om befolkningen, t.ex. domböcker, skattelängder, kartor osv. vara bra forskningsmaterial. Riksarkivet S:t Michel erbjuds många bra forskningskällor, bl.a. de avträdda områdenas kommuners kommunalarkiv.

 

Katiha-personsökning

Karjala-databasen öppnades för allmänheten i St. Michels 11.3.2004, då Katiha-personsökningsprogrammet offentliggjordes i St. Michelslandskapsarkiv. Forskare kan sedan dess reservera tid till hos landskapsarkivet till datorn där Karjala-databasen är installerad. Självständig användning av informationen i forskarsalens dator är avgiftsfri. Niko Kainulainen har programmerat Katiha-personsökningsprogrammet.